Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

БСК иска среща за обсъждане на Насоки по процедурата за обновяване на сградите в търговията и туризма

Solar Cell Solar System Sun  - distelAPPArath / Pixabay

Българската стопанска камара (БСК) искa среща със служебните министри на регионалното развитие и благоустройството и на туризма, на която бъдат обсъдени критериите за кандидатстване и изпълнение, заложени в Проекта на Насоки по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор “Туризъм” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е записано в писмо на Камарата до регионалния министър, с копие да министъра на туризма, съобщиха от БСК.

От Камарата информират за постъпили сигнали и предложения от браншови организации по проекта на насоки по Процедурата, който беше предложен за обществено обсъждане до 25 септември 2022 г. Препоръките засягат специфичните особености на сектори “Туризъм” и “Търговия”, които са потенциални бенефициери по схемата. По тази причина от БСК предлагат в среща да участват представители на браншовите организации, за да аргументират предложенията си по проекта на насоки и съпътстващите ги документи.

Снимка: БСК

Сред аргументите на браншовите организации по проекта на насоки по процедурата е, че въвеждането на точкова система за оценка, без оглед на индустрията, в която дружествата оперират, поставя дружествата в областта на туризма и търговията в неравностойно положение спрямо другите сектори, в които текуща инвестиция в модернизиране на сградите не е наложителна и не е правена.

Допълнителен аргумент в тази посока е, че основата за изчисление на енергийната ефективност е очакваното енергийно потребление в сравнение със съществуващото, при положение че операциите, дейността и енергийното потребление в сектор “Туризъм” бяха изключително силно намалени през последните три години, включително и поради пандемията, посочват от БСК.

Още от Built.bg:  Румен Радев от Вилнюс: България максимално се възползва от Инициативата "Три морета"

Според организацията по-справедлив критерий за оценка може да бъде реалното спестяване на определено количество потребявана енергия за всеки вложен по програмата лев. При този вариант ще се отчетат равнопоставено различните сгради и проектни предложения. Например, в туристическия сектор при сгради с голяма сезонна запълняемост оценката ще бъде съпоставима с целогодишно работещи сгради. Вариант за премахване на ограниченията пред потенциалните кандидати е и съществено редуциране на прага за минимален брой точки, смятат от БСК.

Според организацията предвиденият в насоките максимален срок за изпълнение на проектите от 24 месеца е недостатъчен за изпълнението на всички необходими правни и фактически действия по реализация на проекта. За целта от БСК предлагат увеличение на срока на изпълнение на 36 месеца и при наличие и доказана невъзможност за изпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, да се предвиди възможност за еднократно удължаване на срока на изпълнение с до 6 месеца без загуба на финансиране.

За допълнително ускоряване на изпълнението на проектни предложения и постигане ефективност на програмата от БСК предлагат да бъдат допустими за разглеждане и проектни предложения, които към момента на откриване на процедурата са с проведени процедури за избор на изпълнители, в случаите когато възложителят не е възложител по Закона за обществените поръчки.

Renewable Roof Energy Solar  - viarami / Pixabay

Според заложените в насоките параметри, е налице значителен риск от неравнопоставено третиране при оценката на проектни предложения и степента на постиганата енергийната ефективност от секторите “Туризъм” и „Търговия“, допълват от БСК, като се аргументират, че процедурата не отчита сезонността на туристическия бизнес.

Модернизираните и обновявани текущо търговски и др. сгради с постигнати по-високи енергийни класове трудно могат да постигнат допълнително спестяване на първична енергия в посочените в насоките размери, посочват още от Камарата.
Ако не се предвидят коригиращи изчисления, дружествата от сектор “Туризъм”, които са с влошени икономически показатели за периода 2019 – 2021 г., е вероятно да се окажат предприятия в затруднено положение по ресорен еврорегламент и може да не бъдат допуснати до кандидатстване по процедурата, смята от БСК.

Още от Built.bg:  Временна комисия в Парламента ще проверява всички факти относно проекта "Турски поток"

От Камарата предлагат също в насоките да се предвиди допустимост на проектни предложения, в които съоръжението за производство на енергия от възобновяеми източници може да бъде собственост на кандидата или на свързано с кандидата лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон. Необходимо е и привеждане на условията и дефиницията за енергия за собствено потребление в насоките в съответствие с постановките на Закона за енергията от възобновяеми източници, изтъкват още от БСК, като напомнят, че в съответствие с действащото законодателство, собственото потребление и производството от възобновяеми източници в една сграда, когато снабдява и други сгради на собственика, не се счита за продажба на електрическа енергия.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам