Бюлетин

“Булгартрансгаз” ЕАД обяви обществени поръчки във връзка с разширението на газовото хранилище “Чирен”

“Булгартрансгаз” обяви две открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище “Чирен” (ПГХ “Чирен”), съобщиха от дружеството. Проектът е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона.

От 2013 г. разширението на ПГХ “Чирен” е със статут “проект от общ интерес” и е част от всички списъци на проекти от общ интерес за Европейския съюз. Проектът има статут на приоритетен и в рамките на Инициативата “Три морета”, допълват от “Булгартрансгаз”.

Проектът е включен в Енергийната стратегия на България и е неразделна част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната, заедно с проектите за модернизацията на инфраструктурата на “Булгартрансгаз”, терминалът за втечнен газ край Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция.

Първата обществена поръчка е за доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: “Разширение на капацитета на “ПГХ Чирен – надземна част”. В нея са включени дейностите по изграждането и въвеждането в експлоатация на нови надземни съоръжения – компресорна станция с прилежащите технологични съоръжения за обезпечаване на надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция.

Снимка: www.bulgartransgaz.bg

По този начин ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на подземно газово хранилище “Чирен”, ще се осигури необходимото ново високонадеждно компресорно оборудване, даващо възможност за достигане на заложените в технологичния проект параметри. Новите съоръжения ще осигурят и необходимото ново високонадеждно оборудване за рехабилитацията на съществуващи обекти от газопреносната мрежа и изграждането на нови такива. Ще се повиши експлоатационната безопасност и увеличаване капацитетните възможности на ПГХ “Чирен”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 милиона лева без ДДС, посочват от “Булгартрансгаз”.

За част от дейностите по изпълнение на договора е предвидено разсрочено плащане за 24-месечен период, като съответният процент на оскъпяване във връзка с него е лимитиран до 3 на сто за всеки 12-месечен период и следва да бъде офериран от участниците в процедурата.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена”, съгласно показатели, свързани с работата на газотурбинните двигатели, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, професионалната компетентност на експертния персонал, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Снимка: www.bulgartransgaz.bg

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши със собствени средства на “Булгартрансгаз” и с безвъзмездна финансова помощ след подписване на грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа. Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 23:59 часа на 20 април.

Целта на втората обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за изграждане на газопровод, свързващ ПГХ “Чирен” със съществуващата газопреносна мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД в района на с. Бутан. Изграждането на газопровода до подземното газово хранилище “Чирен” е пряко свързано с възможностите за разширение на капацитета за съхранение на самото хранилище, като ще се повишат безопасността на експлоатация и сигурността на пренос на природен газ до и от “Чирен”.

Ще се увеличат капацитетните възможности на хранилището от търговска гледна точка, което ще допринесе за по-голяма сигурност и маневреност по отношение на търговия с природен газ и процесите на добив и нагнетяване и за интегриране на подземното хранилище в газопреносна система в България и в региона. В допълнение ще се осигури възможност за газификация на прилежащи райони, което ще позволи замяна на използваните към момента твърди горива и по този начин ще се намалят вредните емисии.

Снимка: www.bulgartransgaz.bg

Предметът на поръчката включва изпълнението на всички дейности по устройствено планиране и инвестиционно проектиране (изработване на технически проект) с цел получаване на разрешение за строеж. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 820 000 лева без ДДС, обявяват от “Булгартрансгаз”.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена”, съгласно показатели, свързани със сроковете за изпълнение, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложените ценови параметри.

Финансирането на дейностите ще се извърши от “Булгартрансгаз” ЕАД със собствени средства. Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 23:59 часа на 8 април, се посочва още в съобщението.

 

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам