Бюлетин

До 21 декември ще се подават предложения за втория етап на процедурата за енергийно обновяване на жилищата

До 21 декември включително ще могат да се подават предложения и коментари по публикувания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II”.

Кандидатстването по втория етап на подмярка “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, ще стартира след приключване на кандидатстването по първи етап, за който проектът на насоки беше публикуван в края на септември, напомнят от Министерството.

Предложенията могат да бъдат изпращани чрез сайта на информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост, на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път.

Вторият етап на подмярката предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80 на сто от общите допустими разходи за енергийно обновяване на одобрена жилищна сграда. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 282 470 400,00 лева с включен ДДС.

Както при първия етап, по процедурата ще могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост – в тях трябва да има поне четири самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

Снимка: МРРБ

Задължително условие за кандидатстване за финансиране e наличието на предварително изготвени обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт. Мерките ще се изпълняват във всички 265 общини в страната.

Още от Built.bg:  Николай Денков и Мария Габриел ще се срещнат с българския еврокомисар Илиана Иванова

Публикуваният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект на документи предвижда още предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата да могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Сред изискванията е също сградите да са проектирани преди 26 април 1999 г.

Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30 на сто спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление “В” или по-висок. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност.

Предвижда се допустими да са реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, инсталиране на системи за централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда.

Residential Building  - wal_172619 / Pixabay

Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

Още от Built.bg:  Зелената сделка и качеството на въздуха бяха във фокуса на посещението на еврокомисаря по околната среда

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция да е 50 000 лева, а максималният да не надхвърля 7 500 000 лева.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция “За обществено обсъждане” и секция “Проекти по НПВУ”, подсекция “Процедури по НПВУ”, раздел “Процедури за обществено обсъждане” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще стартира до две седмици, съобщи служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание в средата на ноември.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам