Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ето какво включва коалиционното споразумение за регионалното развитие

Преди пленарната зала да гласува бъдещия коалиционен кабинет, публикуваме споразумението между “Продължаваме Промяната”, БСП, “Има такъв народ”  и “Демократична България” в частта за регионалното развитие. 

Точка 12 от документа, под който са се подписали четирите партии започва с подобряването на транспортната и цифрова свързаност и по – конкретно – с железопътна линия към Сърбия и Македония и модернизация на жп връзките и кадрите в сектора.

Изграждане на пътни тунели “Петрохан” и ‘Шипка”

Втори мост във Варна, четири моста на река Дунав, подобряване на четвъртокласната пътна мрежа, също присъстват в коалиционното споразумение. 

Предвижда се капиталовите разходи на общините, извън нормалното капиталово планиране, да бъдат одобрявани на проектен принцип, заедно с одобряването на държавния бюджет. Отбелязано е развитието на финансовата децентрализация на общините, като се изготви план за финансова децентрализация, който да бъде приет от всички общини.

Приоритетно инвестиране във ВиК инфраструктура

Тук планът включва одит и пълна ревизия на „Български ВиК холдинг“, спешно преразглеждане на механизма за финансиране на ВиК операторите, както и правомощията и функциите на ВиК холдинги. Предвижда се и закон за ВиК услугите, както и насърчаване на иновациите и енергийната ефективност в сектора

Промяна на закона за Обществените поръчки

Според коалиционното споразумение договорите по Закона за обществените поръчки ще бъдат индексирани, заради поскъпването на цените. Подчертава се, че правилата трябва да гарантират нулева възможност за злоупотреби, като залегнат европейските норми по Fidic. 

Инхаус – модификация за прилагане само в определени случаи”

Ще бъдат дадени методически указания към всички държавни и общински възложители по закона за обществените поръчки,  да използват инженерингови процедури “само в конкретни хипотези при доказана нужда”. 

Създаване на нов Закон за устройство на територията

Още от Built.bg:  АПИ предлага: без тежкотоварни автомобили през Петрохан в пиковите часове и през уикендите

Електронно подаване на инвестиционните проекти и издаване на разрешителни за строеж, електронно одобряване и издаване на строителни разрешителни, а главният архитект да бъде освободен от несвойствени функции предвижда общият документ и още – въвеждане на по-високи отговорности на проектантите и строителния надзор.

Да бъде въведен контрол на извадков принцип върху изпълнението на инвестиционните проекти и публичност на резултатите обещават от бъдещия кабинет. Обръща се внимание на неоходимостта всички досиета на всички проекти да бъдат дигитални и да се съхраняват в дигитална среда, включително контролните проверки по определени части.

В споразумението е залегнал и кодекс за териториално и регионално планиране, който да обхваща всички закони, свързани със строителния процес. Предвижда се и изработване на план, инвестиционна програма и осигуряване на финансов ресурс за защита от ерозия, корекции на реки, брегоукрепване и брегозащитни съоръжения.

Завършване на магистрала “Хемус”, но при ясни условия

Други приоритети в пътното строителство са: Магистрала Черно море – ускорено изграждане на участъка Варна-Бургас и анализ на нейното разширяване, като връзка между мегаполиса Истанбул, Бургас, Варна и Констанца (коридор север- юг).

Предвиждат се минимум три интермодални терминали: Видин, Русе и Варна, с нужната пристанищна инфраструктура, стратегическа ос Ориент-Източно средиземноморие. 

След анализ ще и обсъждане ще бъдат делегирани повече правомощия на областните администраци и разширени правомощията на областните управители. 

Коалоционното споразумение обръща внимание на пилотното конструктивно обследване на извадка от панелни сгради. Предстои и функционален анализ на АПИ – колко обекта се строят без разрешения и на какъв принцип се приоритизират. 

Отпадане на търговската тайна при разходване на публични средства

Още от Built.bg:  Избори за Европейски парламент: Официални резултати

Анализ за изменение в Наредба 2 за повишаване на гаранционните срокове в строителството, е записано в споразумението. 

Предвижда се осигуряването на целеви ресурс и вменяване на отговорност на общините да извършват цялостно укрепване и рекострукция на изоставени сгради – недвижими културни ценности. Извършване на допълнителен анализ и обсъждане на предложението за 1% от бюджета на всяка община да бъде разходван след обществено допитване и повишаване на гражданското участие. 

Спешно обследване на поне на няколко язовира – Тича, Камчия, Ястребино, Студена, Бели Искър, Огоста

Паспортизация на всички язовири в страната –  която включва собственик, техническо лице, отговорно за управление и експлоатация на язовира, обследване на язовирната стена. 

Язовирите да бъдат разделени между различните ведомства на база това за какво се използват.  Ако предназначнието им е за напояване, отиват към министерство на земеделието и горите,  за питейни нужди – към МРРБ,  енергоподаване – министерство на енергетиката, а при смесено ползване – да се направи преценка. 

Ресурс в централния бюджет за поемане на разходите по изпълнение на всички влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи в рамките на бюджет 2022 г.

ДНСК да направи преглед на всички обекти, които попадат в обхвата на защитени територии и в обхвата на черноморската територия и да установи дали има нарушения в строителните книжа. Ако са налице такива нарушения – да се предприемат законови действия. В споразумението се предвижда при необходимост да се разширят правомощията на ДНСК. 

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам