Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Европа ни задължава да санираме 16% от сградите в най-лошо състояние

Автор: Built.bg

Европейската комисия прие окончателно Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Документът е силно повлиян от амбициите на Европейския зелен акт и поставя цели в две направления пред държавите от Европейския съюз – намаляване на вредните емисии и потреблението на енергия в сградите в цялата евро общност. Това включва от домовете и работните места до училищата, болниците и другите обществени сгради.

В дългосрочен план идеята е да се подобри здравето и качеството на живот на хората. Стратегията обаче оставя в ръцете на държавите членки да решат към кои сгради да се насочат мерките и какви точно да бъдат като се вземат предвид националните особености.

Заложени са обаче конкретни цели – всяка държава трябва да постигне намаляване на средното потребление на енергия от жилищните сгради с 16% до 2030 г. и с 20-22% до 2035 г. Що се отнася до нежилищните сгради – изисква се саниране на 16% от тези с най-лоши характеристики до 2030 г. и 26% до 2033 г.

Ще могат да се правят изключения – държавите ще могат да освобождават определени сгради от тези задължения, включително исторически здания и ваканционни жилища. Освен това е заложен и механизъм гражданите да бъда подкрепяни в усилията им да подобрят домовете си – директивата изисква създаването на обслужване на едно гише за консултации относно санирането и разпоредби за публично и частно финансиране, които да направят процеса по-осъществим.

Директивата трябва да повиши енергийната независимост на Европа като намали използването на вносни изкопаеми горива. Това ще стане постепенно, защото новата регулация изисква нулеви емисии като стандарт за новите сгради.

„Всички нови жилищни и нежилищни сгради трябва да имат нулеви емисии на място от изкопаеми горива, считано от 1 януари 2028г за сгради – публична собственост, и от 1 януари 2030 г. за всички други нови сгради“, е записано в документа.

Това реално забранява горенето на въглища в кооперациите и блоковете, строени след тези дати. Все пак в директивата пише, че могат да се правят специфични изключения. Целта обаче е премахване на изкопаемите горива от отоплението в сградите и насърчаване на внедряването на слънчева енергия, но според националните особености.

Още от Built.bg:  "Жестокият път": Историята на четиримата български алпинисти, които покоряват връх Еверест в Хималаите

Промяната предвижда напълно да бъдат спрени субсидиите за инсталирането н самостоятелни котли, захранвани с изкопаеми горива, още от 1 януари 2025 г. Ще се стимулира навлизането на устойчивата мобилност благодарение на разпоредбите относно предварителното окабеляване, зарядните точки за електрически превозни средства и места за паркиране на велосипеди.

Предстои директивата да бъде обнародвана през Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила през следващите седмици. След това България и останалите държави ще трябва да я пренесат в националното си законодателство.

Сградите са виновни за 40% от потреблението на енергия в ЕС, повече от половината потребление на газ и 35% от свързаните с енергията емисии на парникови газове. Към момента около 35% от сградите в общността са на възраст над 50 години, а почти 75% от сградния фонд не са енергийно ефективни. В същото време средният годишен процент на саниране е едва около 1%.

Още през 2020 г. Европейската комисия прие стратегия за удвояване на темповете на саниране до 2030 г. Новоприетата директива е инструмент за постигането на тези цели. Освен това така се очаква да се намалят емисиите на парникови газове с най-малко 55% до заветната 2030 г.

Как обаче тези високи очаквания и изисквания ще се приложат у нас – попитахме ректора на УАСГ доц. Гичка Кутова. Според нея директивата е логично продължение на цялостната политика, провеждана в последните поне две десетилетия в Европа.

„Това прави директивата практически приложима и с реално предвидими и доказуеми във времето резултати по отношение на енергийното поведение на сградите, които по своята същност са консуматори на 40% от използвана енергия в световен мащаб“.

Още от Built.bg:  Преди 30 години: Кралица Елизабет Втора откри тунела под Ламанша

По думите и у нас трябва да се предвидят краткосрочни и дългосрочни цели по отношение на постигането на заложените параметри като консумация на енергия от сградите. Крайната цел  е постигане на сгради с нулева консумация на енергия, т. е – количеството на получената в сградата енергия от прилагане на технологии за възобновяема енергия трябва да е равно на количеството на изразходваната в сградата енергия.

„Законодателните и нормативни изисквания трябва да са насочени не само  към проектираните нови сгради, а и към  към съществуващите към момента сгради, които трябва да бъдат реконструирани по отговарящ на тази директива  начин“, смята доц. Кутова. Според нея строителната индустрия има капацитет да отговори със съответните необходими строителни материали и технологии за реализиране на изискуемите енергийни характеристики на сградите от една страна.

А от друга страна  прилагането на възобновяеми енергийни източници  за получаване на енергия за сградите, което е част от стратегията, също става все по-достъпно като инвестиция и като по-ефективни  енергийни характеристики на изделията – фотоволтаични елементи, слънчеви колектори, вятърни генератори, съоръжения за енергия от биомаса  и др.

„Този процес трябва да бъде подкрепен и с механизми за мотивация на потребителя да използва възобновяеми енергийни източници в  сградите като законово се  регламентират данъчни облекчени, безлихвени заеми и др. подходи, прилагани по-отдавна в други европейски страни“, казва ректорът на УАСГ.

По думите й обаче е от съществено значение да се отчита националната специфика на строителството като материали и технологии, както и функционалните особености и различната собственост за типовете сгради – жилищни, обществени, индустриални и т.н.

„Задължителността на прилагане на новите  енергийни характеристики на сградите най-лесното  може да се приложи при сградите от  обществения сектор. Що се отнася до жилищния фонд там е много важно да е законодателно подкрепено финансовото подпомагане на частния собственик, защото у нас над 80% от жилищните сгради са такива“, обобщава доц. Гичка Кутова.

Още от Built.bg:  Честито Възкресение Христово!

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам