Бюлетин

Как да се повиши енергийната ефективност на жилищните сгради

Източник: БТА

Новите сгради от 2024 година трябва да бъдат проектирани с близко до нулево потребление на енергия, според наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. Това означава 55 процента от енергията, която се използва в тях, да бъде от възобновяеми източници.

По-малко от година, каква е ситуацията с жилищните сгради у нас?

“С високите цени на енергията, а и с перспективата за пълна либерализация на пазара най-разумното решение е да се въвеждат мерки за енергийна ефективност и да се инсталират възобновяеми източници”, каза наскоро в интервю за БТА Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

По думите му това е възможно и в момента, защото е направена промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници миналата година, която дава възможност, без дълга процедура по съгласуване с разпределителното дружество, да се инсталира такава инсталация за собствено потребление.

“Мерките за енергийна ефективност и възобновяеми източници са най-чувствителни към цената на енергията, която се доставя. До момента, тъй като домакинствата ползват енергия на регулирани цени, не е имало сериозен натиск върху тях за изпълнение на такива мерки”, коментира още Ивайло Алексиев.

Възможностите за внедряване на ВЕИ в жилищното строителство не са много. Можем да говорим основно за соларни панели, биогориво и в някои случаи за геотермална енергия, каза за БТА Диляна Христова, генерален мениджър на строително-инвестиционната компания “Нова Сити Груп” (Nova City Group) България.

По думите й поради тази причина тези източници на енергия са подходящи за използване основно в еднофамилни къщи или малки жилищни сгради. Биогоривото е най-неразпространеният вид. Източниците на геотермалната енергия не са налични навсякъде, а и дори да ги има, те следва да са с определена температура – по-висока за добив на електроенергия и по-ниска за отопление.

Renewable Roof Energy Solar  - viarami / Pixabay

Соларните панели са подходящи за сгради, при които съотношението между покривните пространства, където те обикновено се поставят и използваемата площ на сградата, е подходящо за целта. Тоест добивът на енергия да не е пренебрежимо малък в сравнение с потреблението, обясни експертът. Например за висока, но тясна жилищна сграда поставянето на панели не е рентабилно. Това е една от причините това оборудване да се инсталира върху покривните пространства на къщи и логистични паркове.

Още от Built.bg:  Ще продължи ли Лондон да събира такси и глоби за най-замърсяващите автомобили

Доколко са внедрени мерки за енергийна ефективност и как тя може да бъде повишена?

Съвременното жилищно строителство следва да отговаря на определени критерии за енергийна ефективност. Спазването на тези критерии се доказва със сертификат за проектни енергийни характеристики. Постигането на добра енергийна ефективност се залага още на етап проектиране, където биха могли да се използват естествените въздушни потоци, предназначението на помещенията да бъде съобразено с изложението и часовете слънцегреене, каза Диляна Христова.

Тя посочи, че енергийната ефективност на сградите може да бъде повишена със слънцезащитни прозорци и апарати за пасивно оползотворяване на слънчевата енергия, инсталация на по-енергоефективни осветителни тела, мерки за намаляване на потреблението на енергия с поставяне на сензори за движение или таймери за контрол на осветлението и много други. Добри примери от практиката в България са новите офис сгради, някои от които са с изключително висока енергийна ефективност, което понякога е и задължително условие за наемане на офис площи на много чужди компании у нас.

Доколко сложно е внедряването на ВЕИ в жилищни сгради и какво може да бъде направено, за да се улесни процесът?

Напоследък се забелязва тенденция към облекчаване на процедурите и изискванията при въвеждането на ВЕИ в сградите. Но често за инвеститорите тази инвестиция е нерентабилна. При сгради с високо потребление, но нисък добив на енергия, тъй като инвеститорът трябва да закупи и инсталира оборудването (най-често соларни панели), но няма право да продава произвежданата енергия на бъдещите обитатели на сградата, за него тази инвестиция е невъзвръщаема и често тя представлява просто добавена стойност за крайния купувач. За еднофамилните къщи тази форма на енергийна ефективност е по-приложима и по-рентабилна за инвеститора, обясни експертът.

Какво е търсенето на сгради, в които се предвиждат такива системи и оскъпява ли това самото строителство?

Поради изброените по-горе причини, за многофамилните жилищни сгради инвеститорите рядко прибягват до инсталация на системи, ползващи ВЕИ. Затова и купувачите не очакват да ги има, каза Христова. Не съм имала запитване дали предвиждаме подобен тип “екстра” в нашите сгради, но смятам също така, че клиентите осъзнават, че ако има поставени соларни панели, това оскъпява строителството и неминуемо ще се отрази на крайната цена на жилището. Освен това панелите не са много подходящи за сгради в активна градска среда поради замърсяването и запрашаването на самите панели, което намалява тяхната ефективност. Също така тези инсталации изискват периодична поддръжка от сертифицирани фирми, което генерира допълнителни разходи за живущите в сградата. Според мен тези разходи са оправдани, тъй като произведената енергия намалява разходите на домакинствата, но за съжаление смятам, че в България все още не сме придобили този манталитет, коментира Диляна Христова.

Още от Built.bg:  Сбогувахме се с "колоса на американската дипломация Хенри Кисинджър". Погледът на западната преса

Какво представлява обследването за енергийна ефективност (ЕЕ)? 

То се прилага на старите, вече съществуващи сгради, които са в експлоатация. Целта на обследването е да се види в кой клас на енергийна ефективност попада сградата към настоящия момент. Прави се енергиен модел на сградата, след което започват да се предписват пакети от енергоспестяващи мерки за постигане на по-висок клас на енергийна ефективност, обясни за БТА Мирослав Йоргов, основател и управител на “Диамант БГ” – фирма за обследване и сертифициране на енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

Изборът на мерки се съгласува и обсъжда със собствениците спрямо резултатите, които искат да постигнат. Обикновено са конкретен клас на ЕЕ, размер на инвестицията, постигане на по-високи точки по програми за финансиране, каза той.

За да започне обследване за енергийна ефективност, най-напред трябва хората от сградата да са взели решение и да го възложат на фирма, вписана в публичния регистър и да се подпише договор. Процедурата е разделена на няколко етапа. Тя включва енергиен одит; анализ на строителните проекти; допитване към живущите чрез анкетни карти по отношение на по-енергоемките електрически консуматори, дограма, топлоизолация и др., както и посещение и оглед на сградата.

Резултатите от обследването се предават в доклад, сертификат и резюме. Сертификатът показва клас на енергийна ефективност на сградата, отделените вредни емисии, разпределението на енергия по системите на сградата. Класът на енергийна ефективност се определя от енергийния модел на сградата.

От практиката ви – до каква степен възобновяеми енергийни източници и мерки за енергийна ефективност са внедрени в жилищните сгради у нас?

Жилищните сгради у нас се разделят на еднофамилни жилищни сгради и многофамилни жилищни сгради. Основните възобновяеми енергийни източници са фотоволтаични панели (за производство на ел. енергия), соларни панели (за производство на топла вода) и термопомпи с КПД над 350 процента. Има и други, разбира се.

Още от Built.bg:  Икономиките на страните от Европейския съюз забавят растежа

При еднофамилни жилищни сгради има потенциал да се инсталират ВЕИ. Поставянето на фотоволтаици, в комбинация с термопомпа, дава много добри резултати и вече има изпълнени подобни проекти, каза Мирослав Йоргов.

При многофамилни жилищни сгради практиката показва, че към момента това е неприложимо, освен в много редки случаи. Казусът настъпва, когато енергията от ФЕЦ (ВЕИ-то) трябва да се раздели по-равно между всички. Нужните мощности на всеки апартамент са различни в различните часове и се оказва трудно оползотворяването на цялата енергия, а не се ли използва цялата енергия, се нарушава рентабилността на инвестицията. Използването само за общи части осветление и асансьор без акумулатори е неефективно, а с акумулатори е нерентабилно. Затова и показателят от ВЕИ беше изваден от програмата за финансиране на многофамилни жилищни сгради преди да отвори официално, посочи експертът.

Най-честите внедрени енергоспестяващи мерки са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив и под, както и инсталиране на енергоспестяващо осветление в общите части.

При многофамилни жилищни сгради се изпълнява топлоизолация на стени, подмяна на дограми и енергоспестяващо осветление в общите части, но се работи “на парче”, тоест живеещите във всеки апартамент решават сами за дебелината, както и вида и цвета на топлоизолацията. Ако е по програма, сградата се разглежда цялостно и се предписват комплексни мерки. Разликата се вижда и от архитектурния облик на сградите, коментира Мирослав Йоргов.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам