Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Камарата на строителите в България: Търпимите обекти ще си останат незаконни завинаги

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), предложен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, не предвижда узаконяване на инфраструктурните обекти, а обявяването им за търпими. Всъщност, това е скрита форма на узаконяване, но търпимите обекти ще си останат незаконни завинаги. Това е записано в становище на Камарата на строителите в България (КСБ), адресирано до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, публикувано на интернет страницата на браншовата организация.

Според КСБ предлаганата търпимост е различна от досега съществуващата в ЗУТ (нов вид търпимост) и не обхваща всички обекти, които отговарят на критериите за обявяване на търпимост, а само част от тях. Това ще даде мотиви на доста народни представители да искат обявяването на проектозакона за противоконституционен, смятат от КСБ.

Според браншовата организация в проектозакона липсва критерий търпимостта да обхваща само обекти, финансирани с публични средства. Така, според организацията, се дава възможност да се обявят за търпими и обекти, финансирани с частни инвестиции – тоест, възложител (и бъдещ собственик) ще е лице, различно от държавата или общините. Това също според КСБ ще породи остри дискусии и ще направи трудно приемането на проекта за закон.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Предложеният обхват на бъдещите търпими строежи съставлява огромна част от инфраструктурните обекти у нас, включително и тези, възложени по процедурите “ин хаус”, както и ремонтите на пътната инфраструктура (ТРП) и на язовирите, изтъкват от Камарата и допълват, че би било удачно към тези обекти да се причислят поне и геозащитните строежи.

Като позитиви на проекта от КСБ отчитат няколко принципни положения:

 Предвижда се сравнително опростена процедура по констатиране и обявяване на търпимостта;
 Прагматично, макар и не особено подробно разписано е решен въпросът с продължаване на незавършеното строителство;
 По приемлив за всички страни в строителния процес начин са решени и проблемите с гаранционните срокове;
 По-голяма част от актуалните проблеми, свързани с обекти, възложени по “ин хаус” процедури, ТРП на пътната инфраструктура и аварийните ремонти на язовирите, ще могат да бъдат формално разрешени, да бъдат разплатени извършените работи и да се завършат дори и замразените обекти.

Още от Built.bg:  Нови правила за разполагане на палатки, кемпери или каравани извън къмпингите

В становището си браншовата организация напомня, че е имала различно виждане за това как да изглежда този законопроект, изпратено до министъра. “За съжаление, министерството не е споделило нашите идеи, тъй като предлаганото от Камарата узаконяване на обектите не “съвпада с политиката на МРРБ, константно формирана от 2004 година”, се казва в становището.

В него се припомнят и основните моменти на предложения от КСБ законопроект, който организацията продължава да поддържа:

1. Строежи или части от тях, по чл.64, ал.1, финансирани с публични средства в терени, публична държавна или общинска собственост, до влизане в сила на този закон, изградени без строителни книжа, да могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по действащ подробен устройствен план и отговарят на техническите норми, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Или: Строежи или части от тях, по чл.64, ал.1, представляващи национални обекти, обекти от национално знамение или общински обекти от първостепенно значение, финансирани с публични средства в терени, публична държавна или общинска собственост, до влизане в сила на този закон, изградени без строителни книжа, да могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по действащ подробен устройствен план и отговарят на техническите норми, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.
2. Производството по узаконяване на строежите започва по заявление от собственика до министъра на регионалното развитие и благоустройството, което следва да се подаде в шестмесечен срок от влизане в сила на този закон.
3. В едномесечен срок от постъпване на заявлението, органите на ДНСК съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който органът по ал. 2 изисква необходимите документи по чл. 144, проект – заснемане за узаконяване, заедно с доказателствен материал за качественото изпълнение на извършеното строителство и определя срок за представянето им, не по-дълъг от един месец.
4. Узаконяването се състои в съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект и издаване на акт за узаконяване.
5. При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато органът прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересованите лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225.
6. За незавършените части на строежа се съгласува и одобрява инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред.

Още от Built.bg:  Безвъзмездно финансиране от САЩ на предпроектното проучване за изграждане на енергиен коридор Изток-Запад
Снимка: КСБ

Според браншовата организация основен плюс на проекта на КСБ е, че всички заявени строежи, които отговарят на условията на закона, ще станат законни и това кардинално ще реши въпросите с разплащането и довършването им. Освен това се предлага узаконяване само на строежи, които са финансирани с публични средства и ще станат собственост на държавата или общините. Така узаконяването ще бъде в полза на обществото, а не в частна полза, се изтъква в становището на КСБ.

Имайки предвид, че една от целите на предоставения ни законопроект е продължаване строителството и завършване на редица важни за обществото инфраструктурни обекти, от КСБ напомнят, че още една важна предпоставка за постигане на тази цел е успешното и справедливо провеждане на процеса на индексиране на цените на договорите за строителство, започнат с приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки през 2022 г. и изискващ предвиждане в държавния бюджет на необходимите средства за това.

По-рано днес в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ бе публикуван за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Със законопроекта са направени и предложения за създаване на правна възможност за установяване на статута “търпимост” на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и нормативи, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам