Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Караджов: Разплащането с пътностроителните фирми не е за узаконяване на незаконни договори

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов защити в ресорната парламентарна комисия проекторешението, което предвижда разплащане на дължими суми по договорите с пътностроителни фирми.

Това решение не е за узаконяване на незаконни договори, то не е индулгенция за възможното извършване на основни ремонти под формата на текущи и то не е решение, което ще даде възможност да се предпочете една или друга фирма“, каза министър Караджов. Това е решение, по което ще се изплатят пропорционално на установените още през октомври – ноември миналата година суми.

Предлаганото решение е единственият начин АПИ да продължи да поддържа републиканската пътна мрежа, да намали социалното напрежение в пътностроителния бранш и да довърши започнатите обекти, допълни министърът по време на обсъждане на Проект на решение на НС за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

Караджов предупреди за възможност да се стигне до прекратяване на поддръжката на републиканската пътната мрежа, преди да се изберат нови изпълнители и да се сключат договори с тях. Този риск може да бъде преодолян, само ако със свое решение Народното събрание даде възможност на АПИ да продължи да възлага по настоящите действащи договори за текущ ремонт и поддръжка (ТРП) до избора на нов изпълнител, каза министърът.

Възобновяването на ремонтите на общо 278 недовършени обекта – пътища, мостове, тунели, би било възможно единствено след решение на Народното събрание, с което да се даде възможност на АПИ да довърши започнатите обекти, при които основният проблем е безопасността на движение, където в момента има временна организация на движението, посочи Караджов още аргументи в подкрепа на проекторешението.

Снимка: БТА

Министърът каза, че през 2021 и 2022 г. са изпълнени, но неразплатени дейности по договорите за ТРП за 1,041 млрд. лева. Дейностите по доставка и монтаж на ограничителните системи, производство, доставка и монтаж на пътни знаци, полагане на пътна маркировка, са за 135,127 млн. лева. Общо претендираната от фирмите за пътно поддържане и ремонт за 2021 г. сума е 1,176 млрд. лева, каза министърът и допълни, че големият размер на сумите по признатите в споразуменията за извършени и сертифицирани дейности поражда юридически проблем с прекомерност на претендираната сума и социално напрежение заради започналото заради неизплатените суми освобождаване на работниците.

Още от Built.bg:  Нови санкции за Русия: ЕС наложи ограничения за търговията с втечнен газ

Снежанка Траянска – “Има такъв народ”, представи проекторешението от името на вносителите му. То предвижда АПИ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 процента от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности, възлагани на базата на договорите за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели.

Пътната агенция ще трябва да плати 100 процента от всички финансови задължения на АПИ, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища. Допълнително плащане по предявени суми към Агенция “Пътна инфраструктура”, във връзка с реално изпълнени дейности, могат да бъдат заплащани от АПИ поетапно, след приемането на съответен акт на Министерския съвет.

 

 

Общата дължима сума за изпълнени дейности по възложени задания по договори за текущо поддържане на републиканските пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели е в общ размер на 1 041 518 959 лв. Освен това, през 2021 г. и 2022 г., са изпълнени дейности по договори за доставка и монтаж на ограничителни системи, полагане на хоризонтална маркировка, производство доставка и монтаж на пътни знаци, като в този период са възникнали и задължения по месечни и извънредни задания по договорите за поддържане на републиканската пътна мрежа в размер на 135 127 160 лв. Тези дейности са в обхвата на текущото пътно поддържане.

Още от Built.bg:  Строителство и ремонт на близо 145 км. пътища са започнати от МРРБ в мандата на служебния кабинет

Финансирането от държавния бюджет на тези дейности през годините е ставало чрез залагане на определена стойност в бюджета на АПИ за съответната бюджетна година, която стойност предварително е било ясно, че е твърде ниска, изтъкват вносителите на проекторешението. Поради тази причина и във всеки от договорите за текущ ремонт и поддръжка е посочвана занижена прогнозна стойност, която в хода на изпълнение на договора е била значително надхвърляна.

Така в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2021 г. за дейностите по текущ ремонт и поддържане (ТРП) на републиканската пътна мрежа (РПМ) са заложени 247,7 млн. лева, въпреки че реалните разходи за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа са били 45 пъти по-високи. Реалният размер на задълженията на Агенцията по извършените месечни, допълнителни и/или извънредни задания е значително по-висок от бюджетните предвиждания.

В мотивите се напомня, че в периода 2019 г. – 2020 г. са сключени 34 броя договора за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища на обща прогнозна стойност 711 720 000 млн. лева, по които реално са възложени дейности за 3,3 млрд. лева.

Проекторешението предвижда още АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия по възлагането на нови дейности по сключените договори за извършване на поддържане на републикански пътища, по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, по договорите за полагане на хоризонтална маркировка и по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища, до подписването на нови договори със съответния предмет с изпълнители, избрани в резултат на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, проведени през 2022 г., но не по-късно от 30 септември 2022 г., включително като сключва допълнителни споразумения към тези договори, с които да измени крайния срок на действието им.

Още от Built.bg:  САЩ ще отдели допълнителни 100 млн. д. през следващите три години за достъпни жилища

Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите, ще извърши от Агенция “Пътна инфраструктура” от утвърдения бюджет на Агенцията за 2022 г.

Агенция “Пътна инфраструктура” трябва да предприеме всички необходими правни и фактически действия, така че всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане на републикански пътища да бъдат своевременно и напълно завършени. Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнение на дейностите, също ще се извърши от Агенция “Пътна инфраструктура”.

В мотивите на вносителите на проекторешението се напомня, че Агенцията е провеждала обществени поръчки чрез открита процедура за извършване на поддържане на републиканските пътища, както и за доставка и монтаж на ограничителни системи, за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и за полагане на маркировка на територията на пътищата в страната, стопанисвани от АПИ. Финансирането от държавния бюджет на тези дейности през годините е ставало чрез залагане на определена стойност в бюджета на АПИ за съответната бюджетна година, която стойност предварително е било ясно, че е твърде ниска, изтъкват вносителите на проекторешението.

Поради тази причина и във всеки от договорите за текущ ремонт и поддръжка е посочвана занижена прогнозна стойност, която в хода на изпълнение на договора е била значително надхвърляна. Така в бюджета на МРРБ за 2021 г. за дейностите по ТРП на РПМ са заложени 247,7 млн. лева, въпреки че реалните разходи за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа са били 45 пъти по-високи.

Реалният размер на задълженията на Агенцията по извършените месечни, допълнителни и/или извънредни задания е значително по-висок от бюджетните предвиждания.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам