Бюлетин

Конкурс за идеен проект за спортна зала обяви Община Трявна

Община Трявна обявява архитектурен конкурс за фаза идеен проект за изграждане на спортна зала в Трявна до 20 февруари 2023 г. Мястото, което е предвидено от администрацията, е до стадион “Ангел Кънчев”, съобщиха от общината.

Могат да участват всички български или чуждестранни физически, юридически лица или техните обединения, както и всяко друго подобно обединение, което може да изпълнява предмета на конкурса. Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането” или еквивалент за чуждестранните лица, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предметите на поръчката, а именно – строежи от четвърта категория.

Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на проектната разработка от най-малко един архитект с пълна проектантска правоспособност, съгласно установените законови разпоредби, или еквивалентна правоспособност за чуждестранните лица, допълниха от администрацията.

Трявна, снимка: wikipedia.org

“Това е една от първите крачки, която правим в посока изграждане на така необходимата закрита спортна зала в гр. Трявна и осигуряване на условия за спорт на деца и младежи през цялата година. Вярваме, че кандидатите и техните архитектурни проекти ще предложат една съвременна модерна трактовка на визията на сградата”, каза Силвия Кръстева, кмет на Община Трявна.

Идейният проект трябва да представи цялостна визия на спортна зала с покрито спортно поле с размер 20 на 40 м, включващо игрално поле с размери 15 на 28 м и осигурителни полета околовръст с ширина 2 м. Полето за игра трябва да се проектира с възможност за осигуряване на спортни и тренировъчни игри, както и да се проектират към залата трибуни за зрители с общ капацитет на местата от 200 до 300.

Още от Built.bg:  ЕК прекратява механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния

Формулярът и документите за участие в конкурса трябва да се представят от участника в запечатан непрозрачен плик, в който се поставя и изготвения инвестиционен проект, фаза идеен за изграждане на спортната зала в Трявна. Проектът трябва да се представи в pdf формат – в четири екземпляра, на хартиен и цифров носител (диск, флашпамет или др.) в “Деловодството” на Община Трявна, ул. “Ангел Кънчев” №21. В случай, че пространственият обем на някои от приложенията е в размер, който не позволява поставянето им в плик, същите може да бъдат поставени в кашон или друга подходяща опаковка, която да се приложи към плика.

Трявна, снимка: wikipedia.org

Пликът е с надпис “Архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала, гр. Трявна”. Всички необходими документи, както и допълнителна информация, може да бъде открита на сайта на Община Трявна в раздел “Търгове и конкурси”. Идейните проекти на всички, допуснати до участие лица, ще бъдат разглеждани и оценявани от компетентно жури, назначено от кмета на Община Трявна. Наградата за победителя е в размер на 1666,67 лв. без ДДС или 2000,00 лв. с ДДС. Не се предвиждат награди за класираните на второ и трето място. Спечелилият ще има право да изготви впоследствие и техническия проект за изграждането на спортната зала в Трявна.

Възнаграждението, което е предвидено и осигурено от Община Трявна за изготвяне на технически проект, включително осъществяване на авторски надзор, е в размер на 23 083, 33 лева без вкл. ДДС или 27 700 лева с вкл. ДДС, от които: 20 000 лева без ДДС за изготвяне на технически проект и 3 083,33 лева без ДДС за осъществяване на авторски надзор.

Още от Built.bg:  Мария Габриел представи визията, приоритетите и очакванията на България за Срещата на върха за бъдещето

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам