Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

МФ очаква бюджетът да е на излишък от 500 млн. лева в края на юли

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2023 г. да бъде положително в размер на около 0,5 млрд. лв. (0,2  на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Подобрението на бюджетната позиция продължава и през юли и се дължи основно на приходната страна на бюджета. В частта на данъчните приходи по КФП постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато изоставането при косвените данъци от предходните месеци постепенно се наваксва и към края на юли те са номинално близки до отчетените за същия период на предходната година. За подобрението при косвените данъци основен принос имат приходите от ДДС от ВОП.

Върху приходите от ДДС от внос продължават да оказват влияние цената на суровия петрол, внесен за преработка, курсът на щатския долар, както и количествата на внесените стоки, пораждащи ДДС, в т.ч. на суровия петрол. На съпоставима база неданъчните приходи също отчитат ръст, основно поради по-високите приходи и доходи от собственост, приходи от такси, глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от продажба на квоти за емисии парникови газове и други, докато приходите в частта на помощите са по-ниски от отчетените за седемте месеца на предходната година, посочват от финансовото ведомство.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2023 г. са в размер на 37,4 млрд. лв. и нарастват с 3,6 млрд. лв. (10,6 на сто) спрямо отчетените към края на месец юли 2022 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,7 млрд. лв. (10,5 на сто), неданъчните – с 1,3 млрд лв. (21,9 на сто), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 0,4 млрд. лева.

Още от Built.bg:  Джо Байдън се оттегли от канпанията за президент на САЩ

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2023 г. са в размер на 36,9 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към юли 2022 г. бяха в размер на 32,3 млрд. лв., което означава, че разходите нарастват номинално с 14,4 на сто. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли 2023 г. от централния бюджет, възлиза на 0,99 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам