Бюлетин

Множество нередности са открити при проверка на знаците и маркировката на основните пътища

Множество нередности са констатирани след проверка, която касае знаците, маркировката и пътните принадлежности на автомагистралите, скоростните и републиканските пътища от първи клас в цялата страна с оглед изпълнение на всички изисквания за непрекъснато, безопасно и удобно движение, съобщиха от прокуратурата.

Проверката е възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) на 25 ноември м.г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

Освен описаните в докладите на контролните органи по проверката констатации и разкрити многобройни случаи на неспазване на приложимите правила, до ВАП не е изпратена информация относно свързаните с тях решения на компетентния орган в съответствие с предоставените му от закона възможности – конкретни мерки и действия, насочени към санкциониране на виновните лица и отстраняване на закононарушенията и последиците от тях. 

В тази връзка от ВАП сезират министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобразно правомощията му по закон в качеството на централен орган на изпълнителната власт, към който е Агенция „Пътна инфраструктура“, с оглед предприемане на всички законоустановени действия с цел осигуряване на изискуемите условия за непрекъснато и безопасно движение по автомагистралите, скоростните пътища и републиканските пътища от първи клас в страната.

От доклада на ДАБДП става ясно, че по всички автомагистрали се наблюдават редица пропуски и несъответствия в управлението на пътната инфраструктура. По първокласните пътища в страната е констатирано, че организацията на движение е в изключително лошо състояние, както по отношение на експлоатационното състояние на средствата за сигнализиране, така и по отношение на съответствието им с приложимите нормативни документи и стандарти.

Още от Built.bg:  Шишков ще възложи проучване за изграждането на скоростен път или магистрала от ГКПП “Маказа“ до магистрала „Марица“

Изключително малък брой от пътните знаци и пътната маркировка са поставени съгласно наредбите за сигнализация с пътници знаци и маркировка, което обуславя необходимост от спешни действия за привеждане на организацията на движение на нужното ниво, посочват от ДАБДП. 

Според данните от проверката по първокласните пътища на страната съществува огромна разнородност на ограничителни системи за пътища, лоша практика на монтиране на несъвместими елементи на ограничителни системи за пътища (ОСП), както и случаи на неспазване на изискванията на производителя по отношение на монтажа. Налице е и несвоевременна подмяна на несъответстващи и повредени ОСП от страна на администрацията, управляваща пътя, както и лоша практика на неправилно поставени такива.

Заключението на ДАБДП за пътните банкети и крайпътното пространство е, че същите не са в добро експлоатационно състояние – има обрасли банкети и наличие на значителна растителност в крайпътното пространство. Наред с горното е установено като системна практика за отвеждането на повърхностните води да се изграждат окопи със сечение, което отново представлява опасност в крайпътното пространство, а в същото време тези съоръжения не са обезопасени с ОСП. 

По отношение на пътната настилка от ДАБДП обръщат внимание, че износващият пласт на пътната настилка осигурява едно от най-важните условия за безопасно придвижване – сцеплението. Това е показател, който в процеса на експлоатация се влошава. На база на направения анализ от ДАБДП заключават, че е задължително цялостно подобряване на организацията и управлението на дейностите, свързани с инвестиционния процес и с последващото поддържане на пътната инфраструктура.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам