Бюлетин

МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 милиона евро

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до 2027 г. Така на практика “ИНТЕРРЕГ Европа” и “Евро-Средиземноморски басейн” (EURO-MED) са първите европрограми, които започват да се изпълняват реално, съобщиха от Министерството.

До 31 май потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват по Програма “ИНТЕРРЕГ Европа” 2021-2027. Тя подпомага местните, регионалните и националните власти от целия ЕС за разработване и изпълнение на политики за регионално развитие чрез споделяне на общи решения.

Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие, от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Допустими са мерки за изпълнение на политиките за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството.

В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер от 70 на сто до 80 на сто за проектни дейности като съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Бюджетът по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро. В зависимост от броя на партньорите и продължителността се очаква финансирането на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.

До 24 май т.г. се набират предложения по новата програма за териториално сътрудничество на ЕС “Евро-Средиземноморски басейн” (EURO-MED) 2021-2027 г. Потенциалните бенефициенти могат да подават предложения по Приоритет 3 “Добро управление на Средиземноморския регион”.

Още от Built.bg:  Шишков: Oчаква се акт 16 за газовата връзка с Гърция да бъде издаден през следващата седмица

Предвижда се подкрепа на проекти за институционален диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Целта е подобряване на координацията между отделни проекти и създаване на клъстери от проекти с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики.

Дейностите са насочени към бъдещите тематични проекти по първите два приоритета на програмата – иновации и околна среда. Очакваният старт на проектните дейности е до края на ноември т.г. Предвижда се финансиране на съвместни инициативи на местно, регионално и национално ниво по приоритетните направление “Иновации”,

“Адаптиране към климатичните промени и преход към кръгова икономика” и “Подобряване на управлението и сътрудничеството”. 

Чрез европейския инструмент България има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море – най-вече крайбрежните части и острови в десет държави членки на ЕС. С цялата си територия участват още Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения. Включени са и 11 региона от територията на Испания, 5 региона от Франция, 3 региона от Португалия, както и държавите кандидат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания. Общият прогнозен бюджет на инструмента за периода 2021-2027 г. е около 230 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от държавите участници.

Програмата ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии – проекти за повишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море.

Във фокуса на програмата е и опазването на околната среда, като са предвидени мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др.

Още от Built.bg:  Шишков: Oчаква се акт 16 за газовата връзка с Гърция да бъде издаден през следващата седмица

И по двете програми съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на проектните дейности е в размер на 80 на сто. МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15 на сто от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора.

Останалата част (5 на сто) от националното съфинансиране ще бъде собствен принос на бенефициентите.

close

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Още от Built.bg

Войната в Украйна

Избрано за Вас

Последвайте ни

Най-споделяното от Built.bg

Коментари и анализи

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Инфраструктура

Архитектура

Създателите

Градска среда и Урбанизъм

Бохемски истории

Be Green

Built.bg Podcast

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам