Бюлетин

НАСП: Промените в ЗУТ снемат административната тежест, но оставят поле за свободно тълкуване

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) подкрепя предложените промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приветства Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Народното събрание (НС) за инициативата, тъй като за първи път вижда реални резултати по отношение на намаляване на административната тежест.

Това се посочва в становище на НАСП относно Законопроека за изменение и допълнение на ЗУТ, внесен в НС от Снежанка Траянска и група народни представители. От Асоциацията добавят, че като реални участници в инвестиционния процес, членовете на НАСП считат, че промените ще доведат до по-ефективна работа на строителния бранш, създаване на повече продукция, а оттам – до по-достъпни жилища за гражданите.

“Промените са резултат от много усилия и работа по събиране и анализ на експертизи от активните участници в процесите. Ние от НАСП също бяхме част от този задълбочен дебат. Благодарение на това тези промени не са поредните, приети без оценката на реално засегнатите представителите на бранша”, казва Георги Шопов, председател на НАСП.

От НАСП обаче посочват, че някои текстове могат да предизвикат противоречия и представят и коментара си по отделните теми. Според Асоциацията с промяната в чл. 113 /4/ т. 2 отпада необходимостта с работен устройствен план /РУП/ да се конкретизира покривът на сградата, като това се прави с техническия проект. По този начин отпада едно невъзможно на практика изискване на етап градоустройство проектантът вече да е решил покрива на ниво работен проект.

Оттам добавят, че с промяната на чл. 134 /2/ т. 1 се дава времева яснота кога могат да се изменят влезлите подробни устройствени планове /ПУП/, отредени за публични нужди, но не отчуждени. Сега действащият текст фиксира времето до започване на отчждителната процедура, но не даваше срок за нейното завършване – нещо, недопустимо за законова разпоредба. Според НАСП тази промяна ще ускори вземането на справедливо и обществено полезно решение относно блокираните вече 30 години частни терени, които не носят никаква полза както за собствениците, така и за обществото.

Още от Built.bg:  Built Aнализ: Новото лице на Бетона

В становището пише още, че в редакцията на чл. 145 /2/ още по-ясно се разпорежда, че общинската администрация проверява единствено съответствието на проекта с предвижданията на регулационния и застроителен план. С тази редакция се сваля и отговорността на общината за проверка на проектите относно правилата за застрояване. Така общинската администрация ще бъде разтоварена относно проверката на архитектурния проект за издатини и кули.

Промяната е голяма крачка към намаляване на административната тежест. По този начин се премахва порочната практика едно и също нещо да се проверява 3 пъти от 3 страни – фирмата консултант, общината и ДНСК, без да се носи отговорност от никого, отбелязва НАСП. Това ще позволи на администрацията да спазва заложените в закона срокове и да освободи ресурс за обществено важни проекти.

За съжаление, въвеждането отново на Чл. 148 /16/, с който се цели регламентиране на това при какви условия на регулацията се издава строително разрешение, не решава същинският проблем, изтъкват от НАСП. Въвежда се понятието “осигурен транспортен достъп”. То е лишено от точна дефиниция, което го прави неприложимо. Нещо повече – предполага субективно тълкувание, а това отново е недопустимо за законова разпоредба.

Според НАСП наличието на частни имоти под уличната регулация е един от основните проблеми за развитието на градовете. Той не позволява да се изгражда инфраструктура, да се планира и да има цялостна градоустройствена концепция. Предложението на НАСП за решаването на проблема е въвеждането на механизма на уличната тегоба, за което от Асоциацията е представена ясна писмена обосновка, приета и одобрена от целия бранш.

Промяната в чл. 178 /3/ т. 5 цели да регламентира задължението на инвеститора да изгражда публична инфраструктура, като изискването е да бъде осигурена връзка с елементите на транспортната и техническата инфраструктура, осигуряващи нормален транспортен достъп до съответния поземлен имот. За съжаление, с категории като “нормален транспортен достъп” това е невъзможно, тъй като е изцяло лишено от конкретика.

Още от Built.bg:  Конференция за новата енергийна среда в Югоизточна Европа събра международни експерти във Вашингтон

Промяната в чл. 222 /2/ т. 12 задължава ДНСК да проверява и глобява общинската администрация при неспазване на изискванията на чл. 5 при издаване на индивидуални административни актове. Това ще доведе до намаляване на административната тежест. По смисъла на чл. 5 в администрацията забележките по дадена преписка могат да бъдат еднократни и единствено писмени.

Нещо повече – това би дисциплинирало не само администрацията, но и самият инвеститор, тъй като при неотстраняване на забележките в двуседмичен срок, преписката се прекратява. По този начин администрацията ще се разтовари от преписки, които с години стоят в системата. При спазване на чл. 5 ще се намали документооборотът и ще се регламентира писмено контакта на администрацията с гражданите и фирмите, се посочва още в становището на Националната асоциация на строителните предприемачи.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам