Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Обзор: Проектобюджет 2022 – 710 лв. минимална заплата. Таванът за осигуряване става 3400 лв.

Снимка: БТА

Проектобюджетът на държавата предвижда дефицитът по консолидираната фискална програма да достигне 4,1 на сто от БВП през 2022 г. (с включени Ковид-19 мерки), съобщава Министерството на финансите.

С последващи годишни стъпки за фискална консолидация, дефицитът по КФП ще намалява до 3 на сто от БВП през 2024 г., отчитат от ведомството.

От гледна точка на ограничението на фискалното правило за дефицита по КФП (без отчитане на ефекта от Ковид-19 мерките) за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за дефицит до 3 на сто от БВП, като за 2020 и 2021 г. се наблюдава положително салдо, съответно в размер на 0,2 на сто от БВП и 2,1 на сто от БВП, а за годините от прогнозния период – отрицателно салдо – в рамките на 2,5-3,0 на сто от БВП.

За периода 2022-2024 г. предвидената политика в областта на данъците ще продължи да се придържа към установените принципи и насоки през последните години.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. е разчетено увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 на 710 лв., като последващо увеличение за 2023 и 2024 г. се предвижда да бъде обвързано с въвеждане на механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ), информират от МФ.

Новите моменти са свързани с увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3000 лв. на 3400 лв., считано от 1 април 2022 г.; увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на МРЗ, приравнено на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, считано от 1 април 2022 г.

Увеличава се минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.; увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. – 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер, считано от 1 април 2022 година.

Още от Built.bg:  АПИ: Основният ремонт на Дунав мост при Русе започва следваща седмица

В проекта са заложени разходи от 223,5 млн. лв. за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на коефициента от 1,2 на 1,4 при определяне на възнаграждението на личните асистенти по Закона за личната помощ.

Планирани са допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция “Пътна инфраструктура” в размер на 1671,4 млн. лв., от които 1001,4 млн. лв. за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа и 670,0 млн. лв. за основен ремонт на републиканската пътна мрежа и за изграждането на приоритетни инфраструктурни проекти.

Държавата ще даде 10,8 млн. лв. за увеличаване на минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 1 април 2022 г. от 12 лв. на 15 лв.

Отпускат се 22,2 млн. лв. за увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на нивото на минималната работна заплата от 380 лв. на 650 лв. (в сила от 1 октомври 2021 г.), а от 1 април се увеличава от 650 лв. на 710 лв..

Предвиден е разход от 3 млн. лв. за месечните възнаграждения на професионалните приемни семейства за компенсиране нарастването на МРЗ, както и 36,5 млн. лв. за месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

В разходите на бюджета са заложени 26 млн. лв. за разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията от COVID-19 за шест месеца.

Предвидени са и 111,7 млн. лв. за увеличаване средно с 31 на сто на стандартите за финансиране на социалните услуги, в т.ч. във връзка с ефекта от увеличаване на минималната работна заплата, считано от 1 април 2022 г.

Още от Built.bg:  Крайнодесният блок печели първия тур на парламентарните избори във Франция

Министерството на финансите ще осигури 410 млн. лв. за продължаване на т.нар. мярка 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца, за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по мярка “Запази ме плюс”, както и в подкрепа на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда от Ковид-19 криза за шест месеца.

В проектобюджета има заложени 852 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от Ковид-19.

За овладяване на пандемията и последствията от Ковид-19 за 2022 г. са осигурени 267,2 млн. лв. за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу Ковид-19. Държавата ще даде 352 млн. лв. за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на Ковид-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца;, както и 131,8 млн. лв. за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на Ковид-19.

В проекта на бюджет има заложени 3,8 млн. лв. за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта, както и обезпечаване на системата за нормален работен режим за електронно здравеопазване и други 2 млн. лв. – за детско здравеопазване с оглед разширяване на обхвата на биохимичен скрининг за бременни от минимум 90 на сто.

МФ предвижда разход от 20 млн. лв. за изграждане на Национална педиатрична болница с цел създаване на условия за съвременно и комплексно медицинско обслужване на деца. 

Още от Built.bg:  Парламентът не избра Росен Желязков за министър-председател

Предвижда се да се отпуснат 13,2 млн. лв. за издръжката на децата в детските ясли.

С цел подобряване на ефективността на разходите и удовлетвореността на гражданите от функционирането на здравния сектор, по бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, от които 280 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение, посочват от МФ.

В областта на енергетиката са заделени средства за подпомагане на бизнеса а в размер на 931,5 млн. лв.  

481,5 млн. лв. ще отидат за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.  450,0 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.

По бюджета на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” са разчетени средства в размер на 2644,5 млн. лв.

В прогнозата за 2022 г. са включени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет в общ размер 5607,8 млн. лв.. От тях  –  обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4889,3 млн. лв., обща изравнителна субсидия 379,0 млн. лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 48,2 млн. лв.. Целевата субсидия за капиталови разходи 291,3 млн. лв.

 

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам