Бюлетин

Правителството одобри промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

С решение на служебното правителство бе одобрен проект на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Измененията са разработени с цел транспониране на изискванията на европейска директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

В законопроекта се предвижда ново правомощие на министъра на енергетиката, който трябва да одобрява плановете на топлопреносните предприятия за развитие на районни отоплителни или охладителни системи, в случай че такива планове бъдат разработени.

Измененията в ЗЕВИ регламентират още изискванията относно определянето на национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление, задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление в транспорта, както и целите за дял на енергията от възобновяеми източници в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане.

С оглед създаването на благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развитието на потребителите на собствена електрическа енергия от ВИ и общностите за възобновяема енергия се въвеждат изисквания по отношение на лицата, които могат да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия от ВИ.

Предвидено е облекчаване на процедурите по присъединяване за производители на електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до един MW, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина за присъединяване.

Със законопроекта се осигурява и изпълнението на две ключови реформи от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, компонент „Нисковъглеродна икономика“ – Реформа 4 „Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия“ и за частичното постигане на целите на Реформа 6 „Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ“.

Още от Built.bg:  Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

С друго свое постановление Министерският съвет реши 450 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката, одобрени през декември 2022 г., да се ползват за компенсиране на небитовите крайни клиенти за разходите им за енергийни ресурси, в т.ч. за електрическа енергия.

В предходната си редакция постановлението предвиждаше средствата да се използват за „компенсация на високите цени на енергийните ресурси и горивата”. Днешната промяна осигурява възможност отпуснатият бюджетен ресурс да се използва за допълване на средствата за компенсиране на небитовите крайни клиенти заради високата цена на електроенергията.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам