Бюлетин

Произведената продукция в строителството у нас бележи ръст от 6,5 на сто през 2022 г.

Construction Building Safety Net  - andersonnikon / Pixabay

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл “Строителство” за 2022 г. е на обща стойност 17 152 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличава с 6,5 на сто. Това показват данни от Икономическия отчет на строителния сектор за 2022 г. на Камарата на строителите в България, публикуван на интернет страницата на браншовата организация.

Регистрираните строителни компании в Централния професионален регистър на строителите на Камарата към 10 март 2023 г. са 6 563, от които 6 506 са регистрирани български юридически лица и 57 чуждестранни фирми. Заличени са 422 фирми от Регистъра на строителите.

Преките инвестиции за 2022 г. в отрасъл “Строителство” са с отрицателна стойност и възлизат на -48,6 млн. евро, като спрямо 2021 г. намаляват с 19,9 млн. евро (69,3 на сто).

Обявените обществени поръчки в отрасъла за 2022 г. възлизат на 4 419 бр. с прогнозна обявена стойност 11 661,7 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран ръст от 23,9 на сто на броя на обявените поръчки и ръст на стойността от 119,9 на сто.

В инженерна инфраструктура те са 1 696 бр., или дял от 38,4 на сто от общо обявените поръчки за 2022 г., с прогнозна стойност 8 203,3 млн. лв., което е 70,3 на сто от общо обявената стойност. На годишна база се наблюдава ръст на броя на обявените поръчки от 33,5 на сто и ръст на стойността от 235,1 на сто.

ВиК инфраструктура  представлява 8,9 на сто от общо обявените поръчки или 394 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност 879,0 млн. лв. (7,5 на сто от общата стойност), като на годишна база се регистрира ръст от 40,2 на сто на броя на обявените поръчки и ръст на стойността от 2,4 на сто.

Още от Built.bg:  Австрия отхвърли призива на председателя на ЕК за разширяване на Шенген

Сградното строителство представлява 48,2 на сто от общо обявените поръчки или 2 132 броя с прогнозна стойност 1 766,6 млн. лв. (15,2 на сто от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 18,7 на сто на броя на обявените поръчки и ръст от 84 на сто на стойността.

Енергийна инфраструктура – представлява 4,5 на сто от общо обявените поръчки или 197 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност 812,8 млн. лв. (7 на сто от общата стойност). Тенденция на годишна база: спад при броя обявени поръчки от 10,5 на сто и спад на прогнозната стойност от 21,7 на сто.

Обявени обществени поръчки по възложители

За 2022 г. обявените обществени поръчки в сектор строителство по вид възложител са както следва:

▪ Общини – обявени 3 006 бр., или 68 на сто от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 25,3 на сто спрямо 2021 г.

▪ Комунален и обществен сектор – обявени 161 бр., или 3,7 на сто от общо обявените поръчки, като на годишна база регистрират ръст от 8,1 на сто.

▪ Болници и учебни заведения – обявени 604 бр., или 13,7 на сто от общо обявените поръчки, като спрямо 2021 г. се наблюдава ръст от 16,6 на сто.

▪ Министерства и агенции – обявени 629 бр. или 14,2 на сто от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е ръст от 30,2 на сто.

▪ Други – обявени 19 бр., или 0,4 на сто от общо обявените поръчки, наблюдава се ръст от 5,6 на сто спрямо 2021 г

Още от Built.bg:  МРРБ: БАН ще получи 9 милиона лева за сградно обновяване на три научни комплекса

Най-много са били обществените поръчки с източник на финансиране – държавен бюджет – 3 853 бр. – 87,2 на сто, а по оперативните програми са с дял от 12,8 на сто.

По данни на Агенцията по обществени поръчки за 2022 г. са сключени 3 958 договора в сектор строителство на обща стойност 5 394,4 млн. лв., което е с 625,7 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 4 768,7 млн. лв. (Данните са към 31 януари 2023 г. Въвеждането на данни продължава, уточняват от КСБ.) В сравнение с 2021 г. броят на сключените договори в сектора намалява с 0,7 на сто (26 бр.), а стойността им се увеличава с 48,3 на сто (1 757,6 млн. лв.).

Cranes To Build Construction Site  - analogicus / Pixabay

 

 

Данните показват, че в Сградното строителство и Инженерната инфраструктура са сключени най-много договори, а в Инженерната инфраструктура договорите са с най-голяма обща стойност, като дял от общо сключените договори в сектора.

За 2022 г. фирмите заемат 90,5 на сто дял от общо сключените договори и 37,9 на сто дял от общата им стойност, а консорциумите: 9,5 на сто дял от броя на сключените договори и 62,1 на сто дял от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност – консорциумите.

За 2022 г. големите строителни фирми заемат 6,3 на сто дял от броя на сключените договори от фирми и дял от стойността 18,7 на сто. Средните фирми са с дял 38,5 на сто от общия брой и с 53,1 на сто дял от стойността на сключените договори от фирми. Делът на малките фирми е 52 на сто от броя сключени договори и 24,3 на сто от стойността. Нерегистрирани в Централния професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България  фирми са 3,2 на сто от броя и 3,9 на сто от стойността на сключените договори от фирми.

Още от Built.bg:  Асен Василев: Пари за справяне с последиците от бедствията има

Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2021 г. е, че водещи с най-голям брой сключени договори при фирмите за 2022 г. са малките фирми, при ръст от 9,5 на сто (161 бр.) на годишна база и ръст при стойността от 13,9 на сто (60,8 млн. лв.). С най-голяма стойност на сключените договори от фирми за 2022 г. са средните фирми, които регистрират спад на броя от 3,7 на сто (53 бр.) спрямо предходната година и ръст при стойността от 13 на сто (124,8 млн. лв.). Големите фирми отбелязват ръст на броя от 30,5 на сто (53 бр.) и спад на стойността от 43,4 на сто (292,2 млн. лв.). Фирмите без регистрация в Регистъра на Камарата бележат спад в броя от 5 на сто (6 бр.) на сключените договори, и ръст от 67,8 млн. лв. на стойността им в сравнение с 2021 година. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя с 32,6 на сто (181 бр.), и ръст на стойността от 115,5 на сто (1 796,4 млн. лв.).

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам