Бюлетин

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Със законопроект се регламентира механизъм, по който нормативно допустими строежи да не бъдат премахвани

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесен от Министерския съвет на 28 декември 2023 г. Той беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Със законопроекта се урежда механизмът, по който строежи или части от тях, представляващи обекти на техническата инфраструктура, както и на хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения и на съоръжения за аеронавигационно обслужване, за които липсват строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им, или съгласно действащия ЗУТ, да не подлежат на премахване и забрана за ползване, каза заместник-министърът.

В законопроекта са регламентирани действията, които трябва да предприемат възложителите и документите, които са необходими, за да се гарантира, че такива строежи отговарят на установените в закона основни изисквания към строежите. Предвидено е тези строежи да се заявяват в определен срок пред началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а органите на ДНСК ще извършват проверки на място за състоянието на всеки строеж.

Възложителите на такива строежи ще имат яснота за действията, които трябва да предприемат, както и за документите, които са необходими, за да се гарантира, че строежите отговарят на установените в закона основни изисквания към строежите, се посочва в мотивите към законопроекта. За завършените строежи началникът на ДНСК ще издава удостоверение за годност за експлоатация при условия и по ред, определени в ресорна наредба. Незавършените строежи ще могат да се довършат по общия ред на ЗУТ въз основа на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. Въвеждането в експлоатация на незавършените строежи също ще се провежда по общия ред на ЗУТ. По този начин ще се защити общественият интерес, тъй като разглежданите строежи са публична собственост на държавата и общините и са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, посочват вносителите на проектозакона.

Още от Built.bg:  Възстановена е работата на конкурсните комисии в АПИ по процедурите за поддържане на републиканските пътища

В обхвата на законопроекта попадат строежите или части от тях, публична собственост на държавата и общините, представляващи елементи на техническата инфраструктура като транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.), преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана територия, преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана територия, разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване, хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите. Става дума за строежи или части от строежи, които отговарят на техническите правила и нормативи, но са били започнати или са изградени, реконструирани, ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Липсата на правна уредба, която да урежда такива строежи, води до невъзможност те да бъдат завършени и въведени в експлоатация, а тяхното премахване е нецелесъобразно и икономически необосновано в случаите, в които са допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им, или съгласно действащия ЗУТ, посочи заместник-министърът. Тези строежи, освен че са публична собственост на държавата или на общините, по естеството си са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение, посочи още Николай Найденов.

Още от Built.bg:  Кой поема управлението на Иран след смъртта на президента

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление продължава работа с  първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, внесен от Медиха Мехмед – Хамза и група народни представители на 29 ноември.

Снимка: БТА

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Built.bg Podcast

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам