13 пречиствателни станции ще се изградят и рехабилитират по Плана за възстановяване и устойчивост

Снимка: МРРБ Други 11 станции за мръсни води се строят или ремонтират в 10 града със средства по ОПОС 2014-2020 13 пречиствателни станции за отпадъчни води ще бъдат изградени и рехабилитирани в малки и средни населени места в страната. Те ще бъдат финансирани с над 471,6 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост, като …

13 пречиствателни станции ще се изградят и рехабилитират по Плана за възстановяване и устойчивост Read More »