НАСП: Промените в ЗУТ снемат административната тежест, но оставят поле за свободно тълкуване

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) подкрепя предложените промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приветства Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Народното събрание (НС) за инициативата, тъй като за първи път вижда реални резултати по отношение на намаляване на административната тежест. Това се посочва в становище на НАСП относно Законопроека […]

НАСП: Промените в ЗУТ снемат административната тежест, но оставят поле за свободно тълкуване Read More »