Строители и архитекти ще подготвят правила и норми за прилагането на процедурите по инженеринг

Консултативният съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния отрасъл започва поредица от работни срещи за разработване на правила и норми, които да регламентират прилагането на процедурите по инженеринг (проектиране и строителство) при обществените поръчки, съобщава Камарата на архитектите в България. Целта е да се намери баланс между интересите на професионалните организации в архитектурно-строителния сектор. Браншът е […]

Строители и архитекти ще подготвят правила и норми за прилагането на процедурите по инженеринг Read More »