entrepreneur idea competence vision 1340649

НСИ: Бизнес климатът в България се подобрява

През април общият показател на бизнес климата се повишава с 0,7 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на показателя е регистрирано в промишлеността, докато в строителството и сектора на услугите се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят остава на нивото си от март, съобщи Националният статистически институт. Несигурната икономическа среда остава основното […]

НСИ: Бизнес климатът в България се подобрява Read More »