Министерството на финансите не одобри заявените поръчки в аукциона за ДЦК

МФ проведе вчера аукцион за продажба на 10,5-годишни държавни ценни книжа в обем от 500 млн. лв., с падеж 6 октомври 2032 година. Участниците на пазара подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 452,45 млн. лв., като Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна […]

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки в аукциона за ДЦК Read More »