Handshake Business Deal  - geralt / Pixabay

На форум ще бъдат представени възможностите пред българските компании по Плана за възстановяване и устойчивост

Онлайн представяне на възможностите за директна безвъзмездна помощ за българските компании, финансовите инструменти за бизнеса и основните публични инвестиционни проекти, които ще се реализират от българските институции в одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), ще се състои от 10:00 ч. днес в платформата Zoom. То е организирано от Българската стопанска камара (БСК) в […]

На форум ще бъдат представени възможностите пред българските компании по Плана за възстановяване и устойчивост Read More »