Комисията по регионална политика прие промени, ограничаващи възлагането на инженеринг

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към парламента днес успя да събере кворум и да заседава по дневния ред. Заседанието започна с прегласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесен от Александър Дунчев на 24 юни т.г., като предложението не беше прието. Част от предложенията на депутатите …

Комисията по регионална политика прие промени, ограничаващи възлагането на инженеринг Read More »