Възходящ обрат при продажбите на жилища в ЕС през 2021 г.

През 2021 г. броят на сделките за жилища в сравнение с 2020 г. се е увеличил в повечето държави членки на ЕС, за които има налични данни. Възходяща тенденция е отчетена след спад в почти всички страни през 2020 г. спрямо 2019 г. Данни за броя на сделките има за 16 страни от ЕС, съобщи …

Възходящ обрат при продажбите на жилища в ЕС през 2021 г. Read More »