Втората инстанция за оценката на въздействието върху околната среда се отлага до 2024 г.

Решенията на първа инстанция на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за обекти от национално значение и със стратегическа важност ще са окончателни по жалби, подадени до 1 юли 2024 г. Това гласува парламентът с приемане на промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на второ четене. Депутатите решиха още жалбите да […]

Втората инстанция за оценката на въздействието върху околната среда се отлага до 2024 г. Read More »