Construction Site New Building  - SatyaPrem / Pixabay

Необходима е смяна на модела на финансиране на санирането на жилищните сгради в посока самоучастие на хората

Експерти в областта на енергийното обновяване на жилищните сгради са единодушни, че е необходима смяна на модела на финансиране на процеса в посока самоучастие на хората. Само по този начин ще успеем да покрием екологичните цели, поставени от ЕС, а и няма да загубим огромен икономически ресурс, защото сградното обновяване е доказало, че привлича голям …

Необходима е смяна на модела на финансиране на санирането на жилищните сгради в посока самоучастие на хората Read More »