Windmills Wind Turbines Wind Farm  - EdWhiteImages / Pixabay

ВЕИ да достигнат дял от 40 на сто и да осигуряват 65 на сто от електроснабдяването до 2030 г.

Краткосрочните мерки за справяне с настоящата енергийна криза трябва да бъдат придружени от постоянен фокус върху средносрочните и дългосрочните цели на енергийния преход. Високите цени на изкопаемите горива, опасенията за енергийната сигурност и мерките срещу промените на климата изискват неотложната необходимост от по-бързо преминаване към “чиста енергийна система”. Това се препоръчва в доклада “Перспектива за […]

ВЕИ да достигнат дял от 40 на сто и да осигуряват 65 на сто от електроснабдяването до 2030 г. Read More »