ЕС инвестира още 1 милиард евро в инфраструктура за чиста енергия

Страните членки на ЕС постигнаха споразумение относно предложението на Еврокомисията да инвестира 1,037 милиарда евро в пет трансгранични инфраструктурни проекта в рамките на Механизма за свързване на Европа за трансевропейски енергийни мрежи (МСЕ – Енергетика), се посочва в съобщение на на ЕК. Механизмът ще предостави финансова подкрепа за изграждането на четири инфраструктурни проекта, от които […]

ЕС инвестира още 1 милиард евро в инфраструктура за чиста енергия Read More »