Winter Alaska Pipeline Oil Snow  - Robzor / Pixabay

Бизнесът готов да сезира ЕК, ако има отделна цена на газа за бита

През януари 2022 година от страна на правителството бяха анонсирани намерения за изменение на начина на функциониране на пазара на природен газ. Беше заявено, че “Булгаргаз” като обществен доставчик има достъп до всички възможни ресурси, всички дългосрочни договори, които България е получила през годините, както и достъп до хранилището в Чирен. Благодарение на тези инструменти, […]

Бизнесът готов да сезира ЕК, ако има отделна цена на газа за бита Read More »