Pinwheels Energy Electricity  - distelAPPArath / Pixabay

Съветът на ЕС препоръчва България да намали зависимостта от изкопаемите горива и да повиши свързаността си със съседните газопреносни мрежи

Автор: Николай Желязков, кореспондент на БТА в Брюксел Съветът на ЕС представи днес три препоръки към България в областта на икономиката, сред които е намаляване на цялостната зависимост от изкопаемите горива и от техния внос чрез ускоряване на развитието на възобновяемите енергийни източници и с разнообразяване на източниците и пътищата за доставка на газ. Препоръчва …

Съветът на ЕС препоръчва България да намали зависимостта от изкопаемите горива и да повиши свързаността си със съседните газопреносни мрежи Read More »