Над 70 процента от капацитетa на газопровода Гърция – България е резервиран за периода 2023-2024 г.

Независимият преносен оператор “Ай Си Джи Би” (ICGB) финализира търговете за свободния годишен капацитет на газопровода Гърция – България – “Ай Джи Би” (IGB) за следващата газова година 2023-2024, съобщиха от дружеството. Над 70 процента от предлагания капацитет е резервиран, а останалото количество ще се предлага на тримесечни, месечни и дневни търгове. “Търговете, проведени на …

Над 70 процента от капацитетa на газопровода Гърция – България е резервиран за периода 2023-2024 г. Read More »