КЕВР не е съгласна от “Овергаз Мрежи” да увеличат цените за клиентите си за 2023-2024 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е съгласна с мотивите на “Овергаз Мрежи” да увеличат цените за клиентите си за периода 2023-2024 г. Това стана ясно по време на днешното обществено обсъждане на проект на решение относно заявления от дружеството за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ, цени за пренос на […]

КЕВР не е съгласна от “Овергаз Мрежи” да увеличат цените за клиентите си за 2023-2024 г. Read More »