Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион

На онлайн заседание Регионалният съвет за развитие на Северен централен регион одобри интегрираната териториална стратегия за неговото развитие. Така вече са одобрени стратегиите за развитие и на 6 региона за планиране в страната. За реализирането на заложените приоритети за региона, сред които икономически подем и трансформация, развитие на човешкия потенциал и социален растеж, устойчиво териториално …

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион Read More »