Парламентът прие окончателно законови промени за електронните партиди на недвижимите имоти

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. С тях се цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър. Агенцията по вписванията създава и поддържа …

Парламентът прие окончателно законови промени за електронните партиди на недвижимите имоти Read More »