Десет големи общини ще имат достъп до над 1 милиард лева

Десет големи общини в страната ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ (ПРР).  Средствата са заделени в Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и са планирани за следващите 7 години. От общото финансиране 850 млн. лв. са осигурени от …

Десет големи общини ще имат достъп до над 1 милиард лева Read More »