Емблематични сгради в София и в страната ще бъдат реставрирани

Министерството на културата обяви обществена поръчка за инвестиционно проектиране и упражняване на авторски надзор на недвижими имоти с предоставени права на управление на институцията за четири емблематични сгради в София и в страната. В столицата това са сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 16 (в която се помещаваше Националният институт за недвижимото културно наследство, …

Емблематични сгради в София и в страната ще бъдат реставрирани Read More »