МФ очаква бюджетът да е на излишък от 500 млн. лева в края на юли

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2023 г. да бъде положително в размер на около 0,5 млрд. лв. (0,2  на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите. Подобрението на бюджетната позиция продължава и през юли и се дължи основно на приходната страна …

МФ очаква бюджетът да е на излишък от 500 млн. лева в края на юли Read More »