Строители и архитекти предлагат законови промени против корупцията и облекчаване на инвестиционния процес

Браншови организации, свързани със строителството, инвестиционния процес и проектирането са подготвили промени в редица закони и напълно нови нормативни актове. Това стана ясно днес на пресконференция в БТА на Координационния съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Предлаганите промени целят да облекчат инвестиционният процес, да се намали административната тежест и корупционните […]

Строители и архитекти предлагат законови промени против корупцията и облекчаване на инвестиционния процес Read More »