Residential Building  - wal_172619 / Pixabay

НСИ: Необитаваните жилища в България са 1 657 741

Жилищата, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация са 34 590, или 0,8 на сто от жилищния фонд в страната. Те се намират основно в селата. Най-висок е делът им в областите Кърджали (3,2 на сто), Враца (2,2 на сто) и Ямбол – 2,1 на сто от жилищата в …

НСИ: Необитаваните жилища в България са 1 657 741 Read More »