bulldozer excavator heavy machine 2195329

Eксперти на “Кофас”:След глобалния спад на цените на металите най-висок е рискът за строителството и автомобилостроенето

Натискът върху цените на металите вероятно ще продължи, коментират експертите на “Кофас”. Това се дължи на факта, че металообработващата промишленост е силно енергоемка, следователно инфлационният натиск върху енергийните вложения като нефт и газ я застрашават пряко. Според оценката на експертите, ефектите от по-плавните операции по веригата на стойността и слабите перспективи за растеж на глобалния …

Eксперти на “Кофас”:След глобалния спад на цените на металите най-висок е рискът за строителството и автомобилостроенето Read More »