“Булгартрансгаз” предприема мерки, за да стимулира съхранението на природен газ в “Чирен”

“Булгартрансгаз” предприема мерки за осигуряване на стимули за използване на подземното газово хранилище “Чирен”, с цел постигане на по-високо равнище на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023 г. Решението е в съответствие с целите на регламентите на Европейския парламент и Съвет относно съхранението на природен газ, […]

“Булгартрансгаз” предприема мерки, за да стимулира съхранението на природен газ в “Чирен” Read More »