Man Worker Construction Building  - 3345557 / Pixabay

Продукцията в строителството в ЕС расте с 3,5 a с 0,8 на сто в България

Производство в строителния сектор е нараснало с 3,5 на сто в Европейския съюз, както и с 3,9 на сто в еврозоната през януари 2023 г. в сравнение с декември 2022 г., когато отново на месечна основа, намаля съответно с 2 на сто и 2,3 на сто. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа […]

Продукцията в строителството в ЕС расте с 3,5 a с 0,8 на сто в България Read More »