Тунелът под Шипка – когато миналото изпреварва настоящето

По повод възникналите през последните ни дискусии относно съдбата на тунела под Шипка, “Държавен архив” – Габрово припомня откога габровци са предприели стъпки за реализирането на тази идея. Публикуваме уникални документи за проект за прокарване на “Трансбалканската жп линия с тунел под връх Шипка”, съхранявани в “Държавен архив” – Габрово. Автор: Цветомира Койчева началник на отдел “Държавен […]

Тунелът под Шипка – когато миналото изпреварва настоящето Read More »