Агроекологията – предизвикателство и възможност за Европа

“От фермата до трапезата” е планът, разработен от Европейската комисия, за да бъде отправна точка за прехода към справедлива, здравословна и щадяща околната среда хранителна система с мерки и цели, които включват цялата хранителна верига. Това е проект, който е силно ориентиран към устойчивостта, насочен към потребителите, производителите, климата и околната среда. Планът се вписва в […]

Агроекологията – предизвикателство и възможност за Европа Read More »