Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022- 2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Планът предвижда създаването на мрежа от фокус-точки на регионална …

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. Read More »