Финансов стимул за покупка на електромобили би увеличил търсенето и броя им у нас

Темата за зависимостта от петролните продукти и тяхната растяща цена придоби нова актуалност и острота с войната в Украйна. Тя има обаче и друг, не по-малко належащ контекст, свързан с глобалното затопляне и промените в климата. Сред мерките за реакция на този световен проблем в частта, свързана с транспорта, е да се насърчават покупката и използването …

Финансов стимул за покупка на електромобили би увеличил търсенето и броя им у нас Read More »