Три проекта на “Булгартрансгаз” са включени в Петия списък на проекти от общ интерес за ЕС

Европейската комисия прие и публикува Петия списък на проекти от общ интерес /ПОИ/ на 19 ноември 2021 г. В списъка са включени три проекта на “Булгартрансгаз” ЕАД, съобщиха от дружеството. Това са проектите за разширение на подземното газохранилище Чирен, за газопроводна междусистемна връзка България-Сърбия /IBS/, както и за рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна …

Три проекта на “Булгартрансгаз” са включени в Петия списък на проекти от общ интерес за ЕС Read More »