КЕВР ще обсъди исканото от “Булгаргаз” близо 6-процентно увеличение на цената на природния газ за септември

Открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на “Булгаргаз” от 11 август за утвърждаване на цена за септември, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, ще се проведе днес от 10:30 часа в сградата на …

КЕВР ще обсъди исканото от “Булгаргаз” близо 6-процентно увеличение на цената на природния газ за септември Read More »