Ще запази ли Китай короната си?

Световните пазари на редкоземни елементи се готвят за стабилни нива на растеж от около 6 процента на година (според т. нар. комбиниран годишен темп на растеж) за прогнозния период 2022 – 2031 година. Очаква се също така търсенето на суровини за производството на батерии да нараства годишно с повече от 7 процента в световен мащаб. […]

Ще запази ли Китай короната си? Read More »